Tuesday, September 6, 2016

lapsed ja ained, tervis, liikumine, LSDViewing: 
#JohnLydon #drugs #classA #hypocrite Blond on ikka blond, Minut 7, jahub oma "Class A" druugide üle, nagu selline asi olemas oleks looduses, JA siis ei ütle MILLINE drug, "I not say what drug, it was terrible, "class A" " What in a..?!?
See nagu sõimaksid poliitikas Parempoolseid ühe Konservatiiviga nooruses tülli minnes, teadmata asjaoludel,nüüd vastas parteis olles tahtes neid inimeste elust keelata, aga ei ütle KES see Inimene oli ja mis Teema oli, tüüpiline liberaal, kommunistide harjutatud käitumine. Muidugi suurem osa liberaale noogutaks takka, et "jaa jaa, ma arvan ka, et nad pahad".
MIS mõtet siis ÜLDSE on rääkida teemast kui Sa ei ütle MIDA ja kuidas kasutasid, ja sellel pole mingit seost, et ta siis "Glorify" / "ülistab" seda "A ainet" kuna ta ütles, et see polnud ju positiivne, lihtsalt liberaalne propakanda asjade mustamiseks valede kaudu, nagu terve grupp TÄIESTI erinevaid aineid ja taimi, mis VÄLJAMÕELDUD katekooriasse kokku pandud on, omaksid sarnaseid omadusi ainuüksi sellepärast, et nad samas ajutises POLIITILISES grupis grupeeritud on mis, pole koostatud aine omaduste endi põhjal.

Selle SAMA klassifikatsiooni järgi peaks alkohol ka A olema. Paljude jaoks ka kommid, TV ja burger.

Ja see päriselt nii, mitte kaudselt..

https://www.youtube.com/watch?v=JMgQQXvqDfo&feature=youtu.be
John Lydon appearance on BBC1 Question Time. Here he gives his opinion on the "War on drugs"
YOUTUBE.COM
LikeShow More Reactions
Comment
Comments
Margus Meigo
Write a comment...
#AktiivneVahtund #kool #vahtund #kehalinekasvatus #liikumine #müramine
// "Mu ajal" ja enne seda keelati alati koolis liikumine, karistuseks nurka või füüsiline karistus ja sunniti topelt kehalises, mõnitustega, et vastumeelsus tekkis liikumise osas paljudel vanemaeani.. nüüd vaikselt aru saama hakatud.. //
Aktiivne vahetund (Kliki TÜ lehel lahti alaosad, OSALE!). Vaata ka Eesti Päevalehe artiklit kommentaaridest..
(Peaks, aga..) " Kõikidel lastel ning noortel peaks igapäeva...
See more
LIIKUMISLABOR.UT.EE
LikeShow More Reactions
Comment
Comments
Margus Meigo
Write a comment...
Margus Meigo (sellel lehel saab ka kommenteerida)
Vanad mängud jälle au sees. Antsla gümnaasiumis õpetasid T.O.R.E. õpilased veebruaris noorematele kummikeksu. Märtsis toimunud keksuturniiril osales 26 õpilast esimesest neljanda klassini. Foto: Kristina Siska
Tartu ülikooli vedamisel on koostöös MTÜ-ga Hared, ­HTM-i, sotsiaalministeeriumi ning kümne Eesti kooliga loodud liikuma kutsuvate koolide võrgustik Vunk!, kus katsetame pilootkoolide õpilaste (ja ka õpetajate) liikumist toetavaid tegevusi ning kogume ideid ja kogemusi.
koolipäevadel liigub Eesti 7–13-aastastest lastest piisavalt vaid 24%. Tähelepanu väärib ka sugude erinevus. Kui soovitusliku liikumisaktiivsuse tasemeni küündis 2–11-aastastest poistest 27%, siis sama vanade tüdrukute puhul oli protsent vaid 13. Toodud näited iseloomustavad seejuures ainult nooremaid lapsi – vanuse lisandudes kehaline aktiivsus langeb ja istumisaeg suureneb. Eestis väljatoodud näitajad, mis jäävad Põhjamaade tasemele tugevasti alla, on laste tervise ja arengu seisukohalt liiga madalad. Sellest ka sügisel tehtud liikumis­uuringute mitterahuldav hinne.

Laste ja noorte liikumisaktiivsuse kujunemisel on oluline roll nii kodul, ühiskondlikel väärtushinnangutel kui kindlasti ka koolil. Näiteks leidsid Eesti 6. klassi õpilaste uuringus ligi pooled, et neil puudub võimalus vahetunnis aktiivselt liikuda

Ka koolitee on siin üks olulisi teemasid. Ideaalis võiksid kõik lapsed läbida vähemalt osa kooliteest jala, rattaga või muul moel aktiivselt. Paraku tuuakse nad sageli kooli autoga ning viiakse pärast tundide lõppu otse huviringidesse-trennidesse, nii et ise liikuda ei ole neil aega ega võimalust.

Omajagu takistusi on seotud suhtumise ja mõtlemisharjumustega. Aktiivne liikumine tundub laste tervisele ohtlik (treppidel kukkumine!) ning lärm ja tormamine ei näi õpikeskkonda sobivat. Laste liikumise takistuseks ei pruugigi olla mitte niivõrd kitsad ruumid või ajanappus, vaid haridusasutusega kaasas käiv nn akadeemiline õhkkond, mis eeldab, et kool on õppimise, mitte jooksmise ja hullamise koht.

Vahetundide veetmine koolikoridori seina najale nõjatudes ja üksisilmi ekraanile vaadates pärsib tublisti nii laste liikumist kui ka suhtlemist. Nutitelefonide liigne kasutamine ei mõju hästi ka õppeedukusele, käitumisele ega tervisele. Kõigi nende asjaolude tulemusel ongi laste kehaline aktiivsus väga madal ning vajadus lahendusi leida suur.

Kehaline kasvatus,
Ehkki kehalise kasvatuse tunnis lapsed liiguvad, ei pruugi ainult kehalise tundide arvu või treenimisvõimaluste suurendamine olla efektiivne lahendus. Pahatihti iseloomustab treeninguid ja organiseeritud sporti võistluslikkus: lapsed ei treeni mitte heaolu, rõõmu ja tervise, vaid võitude nimel. See ei pruugi aga aidata kaasa liikumisharrastus­oskuste tekkimisele. Uuringutest on selgunud, et kehalise kasvatuse tund ei taga lastele alati piisavalt liikumisvõimalusi. Ühes kehalise kasvatuse tunnis on soovitusliku aktiivsuse tasemega aega keskmiselt vaid 13–15 minutit, ülejäänu võib kuluda tegevusjuhendite kuulamisele või oma hüppe-, viske-, jooksukorra ootamisele. Hea uudis on, et kehaline kasvatus on õppeainena juba muutuste teel ning üks oluline suund on toetada õpilaste liikumissoovi.

Sageli ei nõua lahenduste leidmine keerukaid ja struktuurseid muutusi, vaid raamidest väljaspool mõtlemist. Liikumine ei tähenda tingimata organiseeritud sporti ega lihtsalt arutut ringijooksmist. Abi võib olla näiteks aktiivsetest liikumis- või õuevahetundidest, ainetundide sidumisest liikumisega või aktiivse transpordivõimaluse kasutamine. Näiteks saab ainetundides kasutada füüsiliselt aktiivseid õppemeetodeid, liikumis-sirutuspause ja muud sellist, mis seob aktiivsuse loomuliku õpitegevusega. Abiks võivad olla ka väikesed muutused: näiteks ei jaga õpetaja töölehti istuvatele õpilastele, vaid õpilased tulevad ise õpetaja juurde. Vahetevahel võiks toolidel istumise asemel istuda võimlemispallidel või rühmatööde arutelul näiteks püsti seista.

Vahetundide korraldamisel on ka Eestis, aga eelkõige just Soomes ja Skandinaavias koolidel väga häid kogemusi. Näiteks eri õppeastmetel eri aegadel toimuvad pikemad vahetunnid, mille sisustavad kas õpilased ise, huvijuht või õpetajad. Või ka direktor ise, kes vahetunnil õpilastega õues jalgpalli mängib; näiteks Vääna-Jõesuu koolis on see tavapärane. Vahetunni sisuks sobivad siin nii YouTube’ist leitavate tantsuvideote järgi tantsimine kui ka rahvatants, nii jooksumängud kui ka majasisene või -väline orienteerumine. Ka võib lisaks kehalisele kasvatusele paigutada koolipäevadesse eraldi liikumistunde.

. On koole, kus tegevuse läbiviijatena rakendatakse edukalt vanemaid õpilasi, pakkudes sellega neile juhtimiskogemust ja kõigile kooliastmetele omavahelist suhtlemisvõimalust.

Võrgustik, millele andsime nime Vunk!, koondab inimesi Tartu ülikooli liikumislaborist, ühiskonnateaduste instituudist, MTÜ-st Koolitus- ja Nõustamiskeskus Hared ning eri tüüpi koolidest peamiselt Lõuna-Eestist. Oleme pilootprojekti kaasanud võimalikult erineva näoga koolid, kes tegutsevad nii suuremates kui väiksemates hoonetes nii linnas kui ka maal. Nii saab iga kool pakkuda väärtuslikku kogemust oma tingimustest, vajadustest ja võimalustest lähtuvalt. See võimaldab saada üksteiselt ideid, teiste vigadest õppida ja üksteisele nõu anda. Võrgustiku koolid planeerivad sel aastal luua koolidesse terviseradasid või avada võimla vahetundides kasutamiseks. Võimalike ideede leidmisel ja ka lahenduste elluviimisel on oluline roll õpilastel, kes osalevad aktiivselt.

-
VÕRGUSTIKUS OSALEVAD KOOLID

Maakoolid

Anna Haava nimeline Pala kool
Nõo põhikool
Rõuge põhikool

Suuremate linnade koolid

Tallinna Kuristiku ­gümnaasium
Tartu Descartes’i kool
Tartu erakool
Tartu Mart Reiniku kool
Tartu Tamme kool

Väiksemate linnade koolid

Antsla gümnaasium
Võru Kreutzwaldi kool

IDEID VAHETUNDIDE SISUSTAMISEKS

Kummikeks nii poistele kui ka tüdrukutele.
Keksukastide joonistamine koridoridesse.
Käepäraste vahenditega loodud liikumismängud seintel ja põrandal.
Kaugushüppejooned põrandale.
Tantsuvahetunnid õpilaste enda juhendamisel.

IDEID AINETUNDIDEKS

Kooli ümbruse ja õueala kasutamine.
Tunnid, kus õppetöö tegevused ei põhine ainult istumisel.
Liikumispausid (näiteks kooliraadiot kasutades).
Rohkem rühmatöid, mis võimaldavad istumisaega katkestada.
Koolipinkide ümbertõstmine.
Tunniteemaga seotud küsimustele vastamine liigutuste abil.
Aktiivsuskaartide abil tegevuse jäljendamine.
Juttudes kirjeldatud tegevuse jäljendamine.

http://opleht.ee/32437-kuidas-luua-lastele-koolides.../
Margus Meigo Veelkorra:
IDEID VAHETUNDIDE SISUSTAMISEKS

Kummikeks nii poistele kui ka tüdrukutele.
Keksukastide joonistamine koridoridesse.
Käepäraste vahenditega loodud liikumismängud seintel ja põrandal.
Kaugushüppejooned põrandale.
Tantsuvahetunnid õpilaste enda juhendamisel.

IDEID AINETUNDIDEKS

Kooli ümbruse ja õueala kasutamine.
Tunnid, kus õppetöö tegevused ei põhine ainult istumisel.
Liikumispausid (näiteks kooliraadiot kasutades).
Rohkem rühmatöid, mis võimaldavad istumisaega katkestada.
Koolipinkide ümbertõstmine.
Tunniteemaga seotud küsimustele vastamine liigutuste abil.
Aktiivsuskaartide abil tegevuse jäljendamine.
Juttudes kirjeldatud tegevuse jäljendamine.
LikeReply22 hrs
Margus Meigo kommentaar:
Suhtumisest ja mõtlemisharjumustest. Kool ongi haridusasutus ja õppimise koht. Kaasaegses õpikäsituses ei piirdu teadmiste omandamine vaid õpikutes kirjapandu meelde jätmisega. Õpitakse igal sammul. Ka mürades ja joostes. Õpitakse valima te...See more
LikeReply22 hrs
Margus Meigo http://www.playworks.org/about/our-story – ameeriklaste kogemus
In 1996, Jill Vialet was sitting across from a principal of an elementary school in Oakland.…
PLAYWORKS.ORG
Margus Meigo // Sellised talgud veel on kasulikud, muidugi puude istutus talgud ka peaks iga aasta olema opilastel.. küll kohti leiab kuhu istutada //
Pikakannu koolile ja lastehoiule järgmise aasta talvepuude tegemine ja riita ladumine. Lapsed saavad ka järgmisel...See more
Talgute eesmärk ja hüvang: Pikakannu koolile ja lastehoiule järgmise aasta talvepuude tegemine…
TALGUD.TEEMEARA.EE
Margus Meigo
Write a reply...
Margus Meigo "Õppeprotsessi kujundamisel, aktiivtööde valikutel ja kasutamisel soovitame tugineda järgmistele põhimõtetele"
(palju mud kasulike linke sellel lehel, profimad)
Õpetajaraamat on mõeldud kasutamiseks I–III kooliastmes tunde andvatele erinevatele õpetajatele – peamiselt inimeseõpetuse, kehalise kasvatuse, loodusõpetuse, bioloogia, käsitöö ja kodunduse õpetajatele, kuid lähtuvalt konkreetsest teemast ka teistele (eesti keel, matemaatika jne) õpetajatele.

Õpetajaraamatu väljatöötamisel olid olulisteks põhimõteteks lõimimine erinevate õppeainete vahel, tõenduspõhisus ja praktilisus.

Lõimimise all pidasime silmas, et õpilaste toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamine peab toimuma läbi erinevate õppeainete terviklikult ja sidusalt, võttes arvesse ainespetsiifikat. Info asjatu kordamise vältimiseks erinevates õppeainetes on oluline aineõpetajate omavaheline koostöö iga-aastaste töökavade koostamisel ja elluviimisel.

http://www.terviseinfo.ee/.../toitumine-ja.../opetajaraamat
Margus Meigo Õppeprotsessi kujundamisel, aktiivtööde valikutel ja kasutamisel soovitame tugineda järgmistele põhimõtetele:

Iga laps on isikusus. Õpetaja roll on märgata ja toetada õpilaste individuaalseid vajadusi....See more
Õpetajaraamatu eesmärk on abistada õpetajaid toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemade sidusal…
TERVISEINFO.EE
Margus Meigo TerVE konverents „Kuidas teadus TerVEt rahvast teenib?“

Liikumisuuringud – kas õlekõrs või päästerõngas?
Merike Kull
Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond liikumisharrastuse käitumuslik probleemlabor

Kehaline kasvatus/aktiivsus koolis?
•Kehaline kasvatus venitab päeva pikaks, väsitab lapsed ära, ajab higistama, raiskab aega, seda saaks kulutada mõistlikult...
•Ülevaateuuringute tõendus (Lees et al., 2013; Verburgh et al., 2013):
•KA toetab vaimset töövõimet ning kognitiivseid funktsioone lastel ja noortel.
•Suureneb neurogenees, hippokampuse maht, angiogenees, aju plastilisus.
•Paraneb: tähelepanu, mälu, ülesannete lahendamine.

http://www.etag.ee/.../Merike-Kull_Liikumisuuringud-%E2...
https://sisu.ut.ee/.../infoseminar_uhine_slaidistik_final...
www.calgaryscienceschool.com
LikeReply22 hrs
Margus Meigo Ma üldse ei seedi selliseid pealkirjasi, kus pannakse vastandlik hypotees "kas nõrk või tugev" ... nu mida sa jutustad sellel teemal, kui ise kindlalt selgeks pole sanaud, ja kui oled, siis sellest noodist peakski alustama, mitte tilbendama inimteadvustega, arvates, et nad nii ühte kui teisipidi mõtlevad ja siis neid "kokku tooma" minig lahendusega.. ikka kohe korgeim tõde alustuseks ja siis edasi miks ja kuidas
LikeReply22 hrs
Margus Meigo
Write a reply...
Margus Meigo //Paljudel koolidel tegevused selged.. iseasi kui tihti.. aga nu teeme alustuseks juba seda mis toimib//

Neljapäev oli pühendatud liikumisele. Tallinna ülikooli tudeng Rain Annuste rääkis õpilastele teemal „Liikumine“. Liikumises peitub tervis, noor, kes piisavalt liigub, on tervem, tugevam ja rõõmsam. Ta kutsus õpilasi arvuti tagant tõusma ja õue minema. Õues on palju põnevat avastada ja kogeda. Annuste näitas piltei oma avastustest ja vallutustest, mis kõik olid seotud aktiivse liikumisega.
Tervisenädal algas Pärnu haigla veretalituse spetsialist Rahel Reimali loenguga „Terve doonor = terve patsient“. Õpiti tundma vere koostisosasid ja doonorluse üldpõhimõtteid.
Teine loeng sel päeval oli „Tervislik toitumine ja eluviis“, toitumisalast tarkust jagas Pärnu haigla toitumisnõustaja Guzel Karhu
Teisipäeval oli õpilaste ees Pärnu haigla psühholoog Helar Peterson loenguga “Eneseväärtustamine“. Väga oskuslikult kasutas psühholoog teema lasteni viimiseks lastele tuttavaid muinasjututegelasi Karupoeg Puhhi raamatust.
Kolmapäeval räägiti suitsetamise kahjulikkusest. Loengu andis Pärnu haigla kopsukabineti õde Anu Hobustkoppel ja teema oli „Suitsetamise tegelikkus ja müüdid“
Nädala jooksul tuli kogu klassiga meeldivalt ja tervislikult aega veeta. Iga klass läbis koolipäeva lõpus üheskoos värskes õhus 2016 sammu vabalt valitud suunas.
Tervisenädalale pani reedel punkti politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri prefekt Kaido Kõplase loeng “Narkomaania”. Väga huvitav ja asjalik esitlus ning põnev pildi- ja videomaterjal igapäevaelust. Õpilased said teadmisi narkootikumide mõjust inimese tervisele ja uimastite tarvitamise rasketest tüsistustest. // (muidugi selles osas ka.. räägitakse tihti ei tea mida... kuid kogu ürituse plaan kõlab väga asjalikult)

Kogu tervisenädala vältel toimusid algklasside õpilastele õuevahetunnid. Õpilasesinduse õpilased sisustasid need aktiivset liikumist nõudvate tegevustega. Järgmisse tundi mindi rõõmsa meele ja punaste põskedega.
Täname häid koostööpartnereid Pärnu haiglat ja politsei- ja piirivalveameti Läänemaa prefektuuri.
http://vanalinn.parnu.ee/.../vanalinna-kooli.../
Margus Meigo Valga Priimetsa Kooli õpilased ja õpetajad otsustasid proovida maastikumängu, mis kooostatud pandud Loquizi keskkonnas. Füüsiline aktiivsus ja interaktiivsus sobisid vahetunnis kokku suurepäraselt.
Loo autor on Valga Priimetsa Kooli haridustehnoloog Ev...See more
Koolielu.ee on Eesti üldhariduse infokeskkond ja õppematerjalide repositoorium.
KOOLIELU.EE
Margus Meigo
Write a reply...
Margus Meigo " Viimaste uuringute järgi liigub vähem kui viiendik Eesti lapsi nii palju, kui maailma terviseorganisatsioon soovitab. Tartu Ülikoolis Mihkel Leesi poolt koostatud magistritöö pakub võimalusi, kuidas koolid saaksid lapsed liikuma.

Viimastest uuringutest joonistub välja murettekitav pilt: vähem kui viiendik Eesti lapsi liigub nii palju, kui on maailma terviseorganisatsiooni soovituslik norm (vähemalt tund päevas). 2015. aastal korraldatud kehalise aktiivsuse uuringus vastas 11–15-aastastest koolilastest ainult 16,4%, et nad liiguvad iga päev vähemalt tund aega
Miks meie õpilased vaikselt konutavad? Mihkel Lees uuris magistritöös, kui palju liiguvad lapsed koolis. Selgus, et vähem liikuda pole tingimata õpilaste endi valik. Lees avastas, et õpilased liiguksid meeleldi rohkem, aga ei saa. Eelkõige takistab liikumist koolikeskkond ja organisatsioonipoliitika: paljudes koolides on keelatud vahetunnis joosta. Takistus ei ole ruumipuudus, koolide reeglid lihtsalt keelavad koolimajas mürgeldada.
http://epl.delfi.ee/.../koolid-keelavad-lastel...
Viimaste uuringute järgi liigub vähem kui viiendik Eesti lapsi nii palju, kui maailma terviseorganisatsioon…
DELFI.EE|BY EESTI PÄEVALEHT
Margus Meigo (kuid ikka aktiivsemad kui eestlased..)
Soome eraldab õpilaste füüsiliseks aktiivsuseks 21 miljonit
"Haridus- ja kultuuriminister Sanni Grahn-Laaksonen tunnistas, et ta on mures Soome koolilaste vähese füüsilise aktiivsuse pärast, teatab YLE. Eriti problemaatiline on olukord vanemate klasside õpilaste seas.
Näiteks 5. klassides liigub iga päev vajalikul määral 30 protsenti Soome lastest, 7. klassides 20 protsenti ja 9. klassi õpilastest on füüsiliselt aktiivne vaid iga kümnes.
«Me oleme aastatel 2016-2018 arvestanud 21 miljoni euro suuruse rahastusega, et tekitada iga koolilapse päevakavasse üks tund liikumist,» märkis Grahn-Laaksonen.
Samas rõhutas ta, et eesmärkideni jõudmiseks peavad koolijuhid ja õpetajad algatusega aktiivselt kaasa tulema. 2010. aastal alguse saanud Liikuva Kooli programmi seniste tulemustega on minister rahul – juba praegu osaleb selles 1000 kooli.
Soomes äsja avaldatud uuringu tulemused kinnitavad ka seda, et liikumisharrastus parandab õpilaste tulemusi ka teistest valdkondades. Näiteks saavad füüsiliselt aktiivsemad lapsed paremini hakkama ka õppetöö ja mõttetööd nõudvate harrastustega."
http://tervis.postimees.ee/.../soome-eraldab-opilaste...
Margus Meigo
Write a reply...
Raimond Hull Bibikov Vastupidi sunniti liikuma
LikeReply22 hrs
Margus Meigo nu eks need kommunistid eri koolides eri projekte korraldasid. Ma neljas erinevas koolis käinud, kahes suures ja kahes väikeses, ei mäleta liikuma suunamist, kuigi Lelle kool vist vähemasti ei keelanud jooksmist
LikeReply22 hrs
Raimond Hull Bibikov Jooksmine on loogiliselt keelatud siseruumides.ma käisin kokku 6 eri koolis vahetundide ajal kuskil istumine ja seismine oli põhimõtteliselt keelatud väiksemates klassides.Mängiti konna ja veel igasugu mänge mis olid liikumisega seotud.Algklassides oli veel esimestes tundides võimlemine.Nii et vähem seeni mälu parem  koolides liikumine kadus ära 90 lõpp nüüd tahetakse juba kehaline kasvatus ka ära kaotada
LikeReply22 hrs
Raimond Hull Bibikov Toome siia juurde veel oktoobrilapseks olek mille käigus oli palju liikumisega seotud tegevust vanemas klassides pioneer olemine ( kuhu mind ei võetud) sügisesed kartulite korjamise kevadised metsade istutamised jne
LikeReply22 hrsEdited
Margus Meigo Raimond Hull Bibikov see kõik oli tore küll, aga kui füüsilist treenid ja vaimset ei treeni ning üldhariduslikku, et miks teist aitad on valedel põhimõtetel.. siis see kurnab juba paari generatsiooniga eluvaimu olematuks.

Ahvid ka treenivad palju ega ma neid seepärast oma vaimuvara haldama ei usaldaks
LikeReply21 hrs
Margus Meigo Seened muidu ongi mälu teravndamiseks.
Mingit võimlemisi meil olnud pole koolides,
Oli vaid ühes koolis, tunni algul sirutused, et unest üles äratada.

Ja seeni tõeliselt, tasub võtma hakata Sul, siis saab päris eestlusele ka rohkemate dimensioonidega pihta

Seente mitte söömine on üks põhilisi põhjuseid, miks inimestel liigina ununenud on kes ja miks nad siin on ja mida nad tegema pidid muud ku iseda mis öeldakse
LikeReply21 hrs
Margus Meigo Ja liikuma sundimine pole sama mis liikumist soosiv ja arendav, ning selgitav ka miks ja kuidas see kasulik on rohkem kui füüsilisel tasandil
LikeReply21 hrs
Margus Meigo MIs koolis olid muidu?
LikeReply21 hrs
Raimond Hull Bibikov Põllula,Rakvere ,Kunda ,Vana Vigala Tallinn,Keila-Joa.Alkohoolik räägib ka viina ravivast toimest ja heroiinik jne kes koera saba ikka liputab kui mitte koer ise  Kunda koolis oli kohustlikus korras ka rahvatants ja Keila Joal oli reedeti ka kaks tan...See more
LikeReply20 hrs
Margus Meigo Vahe on selles, et ükski tõsine teadlane, pole avanud haiglaid ega tõsiselt võetav teaduselabor ega uudiste kanal pole kunagi viimase ajastu jooksul, reklaaminud, et alkohol tõsistes kogustes on tervisele hea või et nikotiin kasvatab ajurakke juurde ja...See more
LikeReply19 hrs
Margus Meigo Ja soolapuhujate ja nõidade, ja propakanda küüsis Sa ja Su lapsed ilma kahtluseta ongi, ja suurem osa praegust massi ju,
Sest ma ei räägi "uut" infot, vaid asju mis on teada 10 000 aastat ja enamgi veel, räägin elementaarsest
LikeReply19 hrs
Raimond Hull Bibikov Kurja vaimu pole olemas 
LikeReply19 hrs
Margus Meigo nu kurja vaimu asemel võime kasutada sõna "vaime alaareng" ku isee sinule sobivam on
LikeReply19 hrs
Margus Meigo annan inimesel võimaluse oma puudusi välja vabandad,a et ta saaks neid ravima hakata, muidu kui öelda, et see inimeseenda arengupeetus, siis lüüakse üldse käegsa
LikeReply19 hrs
Margus Meigo muidugi eks jumal andnud, igale sellise võimu, et mõnda aega saab uskuda ja näha maailma sellisena nagu tema soovib.. ja kui psyyhika ja mentaalne võme ei kannata arusaame "kurjadest viamudest" siis inimese enda kaitseks loodud see ajutine mull, kus neid asju ei pea inimesed kohtama ega endale selgeks tegema ,vaid saavad kergemat, krglast elu elada, ilma sügavamate probleemideta,
ja teha muud, maisemat tööd, mida ka vaja, ega kõik tõsiste asjadega saagi tööd teha, ja enamus kes teevad, kukuvad nagunii, sest vastased on tõesti, mitte maised ja võimekad, lisaks maiste kõrval
LikeReply19 hrs
Margus Meigo kuid kuna ateist soovib kõike enda kaela võta, siis tuleb vist ka seda kanalit pidi selgitada asju, kuidas iganes parem on, ja mugavam, peaasi ,et edasi arengus jõuab
LikeReply19 hrs
Raimond Hull Bibikov Parem olla natuke alaarenenud kui täielikult taandarenenud mis sinule sobib.See et mingi aine stimuleerib ajutegevust ei tähenda et see sulle mingil määral kasulik on võrdluseks sulle PC kui sa ikka rammi umbe lased saad errori jookseb kokku jne sinu puhul kasutad sa errori tagajärjel saadud infot kui ülimat tõde mis isegi siilile selge on väär
LikeReply19 hrs
Margus Meigo ku isa ei suuda ühednada, ühise joonega punktid ühisel joonel mis sisaldavad kommunismi, liberalismi, ateism, alkoholismi ja satanismi, sõda, mustus, inimloomuse alaareng, siis pole inimene suvatsenud eriti sügavalt elu uurida

ja kui veel sinna otsa ei julgeta uurida ja näha selget ühendust tervete inimeste, ilmamaa tarkade,rahu, ilu, usu, maagiliste seente ja taimede, tänapäeva ja mineviku positiivsed arengud

Nu siis ei ole sellel inimesel ju õigust ega mõtet suurte asjade osas, ühiskonnas üldse sõna võtta
LikeReply19 hrs
Margus Meigo Raimond Hull Bibikov mis asi see "väär" siis oli ?
LikeReply19 hrs
Margus Meigo Kogu viamu tegevust stimuleerib, kui sa aju ei stimuleeri siis see mustel ju närbub ära, mis ajast aju stimuleerimine halb on 
LikeReply19 hrs
Margus Meigo Rammi puhastuseks need asjad ongi, et RAM umbe EI läheks, ... oeh.. mida ma seletan kui Sa ju ei tea kogemust ja pole suvatsenud uurida ega lugeda muud kui kommunistide ja tulnarite propakandat selles osas.

Enamus kellel umbe läheb hakkavad jooma, on depresioonis, vihased, või stimuleerivad oma ajukest jalgpalli ja teleka, baaris jõlkumise ja muu elu vähe arendavaga... kui aga oma aju stimuleerid koos oma viamu ja arusaamistega, õigel eesmärgil, siis järgmine päev oled juba edasi arenenud, puhanud, värske,
mitte heal juhul samal tasemel mida peale ajule kurnavaid ja lausa kahjulike tegevusi,
nagu need ajusurmad on, spordi vahtimised ja igast sõltuvusainete imemised nikotiinist alkoholini
LikeReply19 hrs
Raimond Hull Bibikov Loomulikult pole aga siin on aga narkootiliste ainetega stimuleerimine annab enamasti oodatust teise tulemi.Tee proovi vaata terve päev õudukaid söö lsd õhtul teine päev vaata komöödiaid ja lase õhtul hea maitsta lsd tulem on see et sa saadud info põhjal saad endale ka nägemused.Sinu vaimu maailm pole muud kui kuhjaga mõtteid jumalast ja muust rämpsust mis hallotsigeenid esile toovad su hirmud või unistused reaalsuseks pole sellel ega mingit pistmist.reaalselt põgenes sa reaalsuse eest samamoodi kui joodik kes oma mured pausile paneb purjuspeaga sina lihtsalt elad nagu Peeter paan eikellegimaal mis on sinu peas
LikeReply19 hrs
Margus Meigo (proovi nüüd leida samavõrdväärseid artikleid mida jagasin muude ühiskonna mürkide osas millest sõltuvuses ollakse ja mis pole psühedeelsed, kui ütled, et sama, siis peaks ju olema?)
Raimond Hull Bibikov Teoorias hea küll jah. Kuid see on täiesti arulage ettekujutus asjadest, mis ainult Väga kaudselt paika peavad pealispinnalise esialgse vaatluse puhul.
LSD d võttes, kui vaatad õudukaid, saad EELKÕIGE aru, et inimesed EI peaks õudukaid vaatama, sest sellega avad ukse oma teadvustes, neile maagiatele mida filmis kasutatakse, ..ega õudukate eesmärk on SINU meeltele ligi pääseda, mitte aint raha teenida..

Enamusi komöödiaid vaadates, saad aru, et see huumor on väga madal ja pealiskaudne, aju manipuleeriv ja standardeid alla viiv ja sa lihtsalt ei vaata seda rämpsu.

Üldiselt telekat ei raisata ja elektroonikat LSD ga ei vahita, kui siis ainult eri projektide jaoks, kus olemasolevat muuta soovid ja siis süvaanalüüse selles osas teha.
Muidugi selleks peaks inimese aju juba elementaarsel USU tasandil olema, kus NIISAMA kunagi ei vaadata igavusest telekat ega meediat, vaid AINULT asja pärast. Põhjusega, mitte nagu zombi "meelelahutuseks" regulaarselt, nagu heroiini või valuvaigistite sõltuvuses olija, kelle oma aju suudab kehas keemilist valu tekitada, et uut laksu saada.

Kui teada soovid mis on LSD põhi funktsioon, siis ära fantaseeri oma peas igast luulusi rämpsust ja pahnast mis Sulle pähe topitud, vaid loe ja uuri REAALSEID rugusi, suurimaid uuringuid, kasvõi valitsuse enda omasi, mis ausad, ja siis saad ise ka aru mis moodi sa järjekordses liberaalide, kommunistide loksus olid ja kaitsesid inimeste alaarenemise poolt tahtmatult kuid innukalt,
kasvõi see lugu, kõigile kes vähegi viitsinud teemaga tegeleda, see teada tundud, 100% faktiline
http://humansarefree.com/.../scientists-and-engineers...
LikeReply2 minsEdited
Margus Meigo mure on selles, et sul meeldib oma peas fanatseerida, oigustada oma ettekujutusi mis propakanda põhjal saanud oled ja millest oma egoga kinni hoiad, kartes oma eksimust tunnistada, sellepärast sa kardad lugeda seda , mis ilmselge ja lihtne arusaada
http://boingboing.net/.../in-mid-60s-lsd-research-stud.html
Margus Meigo Ainukesed LSD ja seente vastased lood, mis kahjuks on osad meelega tehtud, tuleb arvestada, et makstakse lausa lastele raha vahest narkovastastel projektidel, et neid lugusi saaks teha (piisab ainult paarist loost aasta jooksul mis sarnaselt kolavad, et see inimajudesse jääks).
Nagu see lugu siin: kus ilmselgelt inimene valetas mida ta võttis, esimesel juhul saab andeks anda, et ajas LSD sassi, kuid seeni ja seda kemikali mida ta tegelikult võttis ei saa sassi ajada, kui just keegi võlts suva seeni sulle ei muu mille peale seda kemikali pritsida (mis väga lihtne teha).

Ja loomulikult ei hakka enamus ka selle kemikali all üksteist tagaajama vägivaldselt kuid potensiaalselt võimalik, kuna seda ainet mis selles loos mainitud, on üli palju lihtsam teha ja odavam kätte saada, kuid loe siis ise lähemalt,

" Violence and delirium are not usual effects of LSD. “Even in an overdose, LSD won’t lead to a five-day agitated delirium in the ICU,” Suzuki says. “I knew then that this had to be something else.”
By the time the scissors-wielding student arrived, Suzuki was better prepared. He had found a lab that could test for a little-known hallucinogen called 25I-NBOMe. Sure enough, the student’s blood tested positive. Maybe he thought he was taking LSD, but he had actually ingested a new, more dangerous hallucinogen from a family of drugs called smiles or NBOMes (pronounced en-bombs) "

kuid enamus laboratooriumid ei hakka seda mitte kunagi testima, kas on LSD, sest see kallis ja 24 tunni pärast polegi midagi järgi mida testida, ammu enne seda juba.

enamus sellised ohtlikumad asjad on legaalsed alguses alati olnud, poes müüdavad:
"When a designer drug first appears for sale — often in gas stations, convenience stores or online — it is technically legal"

https://www.sciencenews.org/.../designer-drugs-hit...
Margus Meigo Enamus inimesi, kes igast arulagedustega psühedeelikumide vastu jahuvad, nad pole suvatsenud mottega isegi lugeda elementaarset https://en.wikipedia.org/wiki/Entheogen

ja kuna usk on puudulik, jumalasse ja hingedesse ja vaimudese, tulnukatesse ja muudesse energiatesse teadmised praktiliselt täielikult puuduvad, mis teeb inimese sarnaseks koopainimesega kui tarkusi võrdlema hakata, mis tasemel tarkustes üks ja teine asju võrdleb, siis väga raske tänapäeval saada nõusolekut inimestega kes hoopis muus ajas ja dimesioonis veel kinni on oma arusaamadega, kuid küll me teid välja päästame
Margus Meigo Suuri miljardeid muidugi veel investeeritakse LSD jms vastu, sest need ravivad inimeselt elementaarsed sõltuvused nagu liha ülesöömine, teleka mõtetult vaatamine, alkohol ja suits, ning porno.
Mis aga on orjaühiskonna ühed suurimad raha tootjad ja inimeste orjasus mehanismid, seega miljardeid investeerida, ähvardada ametnike valetama, kinni maksta ja manipuleerida, nii suure ohtliku kaotuse põhjal, mis kulutulena leviks, on naljategu... väiksemate valede puhul investeeritakse rohkemgi veel..

Kõigest ÜHE kordse õrna kasutamise puhul, kroonilistel alkohoolikutel oli selline tulemus:

"That's according to Teri Krebs and Pål-Ørjan Johansen at the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. The pair looked at six studies that had investigated the use of LSD for treating alcoholism - all of which were carried out between 1966 and 1970, unsurprisingly.

In total, the trials included 536 alcoholic participants. Some 325 of them were given a single dose of LSD. The success of the therapy was measured by how long the individuals were able to abstain from alcohol, as well as by their social adjustment to a life without booze.

Putting all the results together, the pair found that people who took LSD saw more improvement than those who did not. Almost 60 per cent of LSD-treated people had improved before their first follow-up session, compared with 38 per cent of those who hadn't taken the drug. What's more, people who had taken LSD were still doing better than those that had not six months later:"

Suure koguse puhul õigesti tehes saab aga tulemus olla pea 100%

Kuid point pol eühe korra ainult...vaid point on need asjad ka oma ellu integreerida, et jätkuvalt ärkvel ja teadvusel, selgusel olla.
MUidugi LSD l ja muudel psühedeelikumidel, millest seened veelgi paremad täieliku turvalisuse osas, on see lisa, et kui iga päev võtta siis juba mõne päevaga nad enam ei anna effekti.. peab ootama nädala paar vähemalt, et korraliku tulemust järjepidevalt saada... ja isegi sis, enamus inimesed naturaalselt ainult paari kuu tagant kasutama jäävad heal juhul, sest õige kasutuse mõju on nii kauakestev, ja mingit sõltuvus tunnet edasi kasutada puudub.
Sest need ei ole soltuvust tekitavad, need HOOPIS muud moodi ajus toimivad ja kehas.

Kui kellegi töö on olla shamanist, pühak, psyhonout vms uuria, siis jah, tema muu tarkuse pärast proovib kasutada nii tihti kui võimalik, kuid see hoopis muu katekoorja ja inimsort

https://www.newscientist.com/.../lsd-as-effective-as...
Margus Meigo See muidugi mingil põhjusel müüdi alla pantud..

"after a few small-scale studies began to indicate that psychedelics can increase creative thinking and treat depression, rumors emerged that acid and other similar drugs cause neurogenesis – or the birth of new brain cells"

"Amazonian brew called ayahuasca can stimulate stem cells to develop into neurons when placed together in a petri dish. “Our research hasn’t shown that LSD causes neuroregenesis, but the beginning of our research with ayahuasca has shown that,” says Feilding. “We’ve only done it in a dish, we haven’t done it in vivo… although I’m very much wanting to do it with LSD as well, because I wouldn’t be at all surprised if we get the same results.”

"Psychotherapists have successfully harnessed these effects, using psychedelics to help patients break down their rigid thought processes and overcome issues like depression and alcoholism. At the same time, the enriched brain activity produced by these substances has been found in numerous studies to increase users’ capacity for creative thinking. Amazingly, biochemist Kary Mullis says taking psychedelic drugs helped him envisage the polymerase chain reaction, for which he won the Nobel Prize. LSD microdosing has also become a phenomenon in Silicon Valley, where it is believed to increase productivity."

http://www.iflscience.com/.../lsdbunked-how-research.../all/
Margus Meigo Ja juba mainstream teadlaste suust kuulda midagi sellist on ka lohutav, kuigi eks neil veel paar sammu vaja minna...

Ja kui oleme sellest kasust aru saanud, siis hakkame arusaama alles potensiaalsest kahjust, kui seda hooleult kogu ühiskonnas võtta.. kuid praegune palju suurem oht on, kui ei võeta.
See umbes nagu fridiidne inimene kes ei seksi.. kardab seksi oma mehega... kuid lopuks kuisellest yle saab, ja avastab armastuse ja imptiimsuse aia, siis ei tasu tal seda jagama hakata kõikide teistega ja igat pidi igast asju endasse toppima.. samamoodi on ka psühedellikumidega, tuleb teha õigesti pühalikult, jumalikult

"The drug breaks down the parts of the brain that usually separate different functions, like vision and movement, creating a more “integrated or unified brain”,"

""Our results suggest that this effect underlies the profound altered state of consciousness that people often describe during an LSD experience. It is also related to what people sometimes call 'ego-dissolution', which means the normal sense of self is broken down and replaced by a sense of reconnection with themselves, others and the natural world.

“This experience is sometimes framed in a religious or spiritual way - and seems to be associated with improvements in well-being after the drug's effects have subsided.""
http://www.independent.co.uk/.../lsd-makes-the-brain-more...

No comments:

Post a Comment

Comment all the missing comments : )

Seriously.. we like . )
Lase aga tulla!

Margus